UZ Leuven - Coronafonds

Net als jullie willen we zo snel mogelijk opnieuw genieten van een ‘coronavrij’ leven. Daarom steunen we met dit initiatief het UZ Leuven Coronafonds. We schenken hen 10% van de opbrengst en hopen zo mee dat we deze pandemie snel het hoofd kunnen bieden. 

Samen met internationale experten hebben toponderzoekers aan KU Leuven en UZ Leuven de handen in elkaar geslagen om het effect van COVID-19 op de mens te begrijpen, genezende handelingen te ontwikkelen en toe te passen en een doeltreffend vaccin te ontwikkelen.

Daarvoor zijn klinische en basisonderzoekers net als gedreven clinici nodig die op een efficiënte en wetenschappelijke manier de verworven basisinzichten vertalen naar de zorg van de talrijke patiënten. Samen zijn ze al stevig aan de slag.

Om de aangevatte onderzoekslijnen in een stroomversnelling te brengen, kunnen ze elke financiële steun gebruiken. Met deze actie willen wij dan ook ons steentje bijdragen en hopen dat we deze strijd zullen winnen.

Steun het onderzoek naar Covid-19